XII. setkání
českých a slovenských dětských revmatologů, revmatologických sester a fyzioterapeutů

11. – 13. května 2017
Hotel Zámeček Mikulov
K Vápence 6, Mikulov

Program setkání

11. 5. 2017 | čtvrtek
Příjezd účastníků od 17.00 hod.
Setkání Pracovní skupiny pro dětskou revmatologii při ČPS ČSL JEP za účasti dětských revmatologů ze Slovenska 19.00 hod.
12. 5. 2017 | pátek
Úvod a zahájení 8.30 – 8.45 hod.
1. ranní blok 8.45 – 10.30 hod.
Juvenilní idiopatická artritida — update
Doležalová P., Praha
Evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu JIA 20 min
Macků M. a kol., Brno
Současné možnosti léčby uveitidy asociované s JIA 15 min
Němcová D. a kol., Praha a Brno
Biologická léčba JIA — přehled registru ATTRA 10 min
Vargová V., Košice
Rast u detí s JIA liečených inhibítormi TNF 10 min
Fráňová J. a kol., Brno, Praha
Nežádoucí účinky léčby metotrexátem u JIA 10 min
Srp R. a kol., Praha
Zobrazovací metody u JIA: Indikace a interpretace 10 min
Jarošová K., Praha
Dlouhodobá prognóza juvenilní idiopatické artritidy 10 min
Přestávka 10.30 – 11.00 hod.
2. ranní blok 11.00 – 12.45 hod.
Vaskulitidy a autoimunitní onemocnění CNS
Horák O. a kol., Brno
„Autoimunitní“ epilepsie 20 min
Danhofer P. a kol., Brno
Taková „divná“ epilepsie 10 min
Schüller M. a kol., Brno
Vaskulitida CNS po varicele z pohledu revmatologa 10 min
Vojkovská P. a kol., Brno
Vaskulitida CNS po varicele z pohledu fyzioterapeuta 10 min
Kobrová K. a kol., Praha
Monogenní nemoci v diferenciální diagnostice dětských vaskulitid 10 min
Minxová L. a kol., Hradec Králové
Evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu Kawasakiho choroby a Henoch-Schönleinovy purpury 15 min
Přestávka na oběd 12.45 – 14.00 hod.
1. odpolední blok 14.00 – 15.00 hod.
Syndromy chronické bolesti
Doležalová P. a kol., Praha
Syndromy amplifikace bolesti v dětském věku — update 20 min
Vránová M. a kol., Praha
Fyzioterapeut a syndromy amplifikace bolesti 10 min
Obršálová J. a kol., Praha
Umíme léčit děti se syndromy chronické bolesti?
Představení edukačního videa
15 min
Přestávka 15.00 – 15.30 hod.
2. odpolední blok —
2 paralelní sekce (lékaři, nelékaři)
15.30 – 17.30 hod.
Lékařská sekce:
Autoinflamatorní a nezánětlivá onemocnění kostí
Girschick H., Berlín
Chronic nonbacterial osteitis (CNO) — update 20 min
Bouchalová K. a kol., Olomouc, Brno
Chronická rekurentní multifokální osteomyelitida (CRMO): zkušenosti z jednoho centra 10 min
Kamphuis S., Rotterdam
Juvenile arthritis mimics 20 min
Dallos T. a kol., Bratislava
2× nezvyčajný röntgenový nález na kostiach 10 min
Kutílek Š., Klatovy
Nové perspektivy v léčbě metabolických onemocnění skeletu v dětském věku 10 min
Nelékařská sekce:
Edukační video o managementu syndromů amplifikace bolesti
13. 5. 2017 | sobota
1. ranní blok 9.15 – 10.30 hod.
VARIA I: difuzní onemocnění pojiva
Tegzová D., Praha
Antifosfolipidový syndrom a systémový lupus erytematodes 20 min
Malcová H., Praha
Evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu systémového lupus erythematosus a antifosfolipidového syndromu v dětském věku 15 min
Doležalová P., Praha
Evropská doporučení pro diagnostiku a léčbu juvenilní dermatomyozitidy 15 min
Pískovský T. a kol., Ostrava
Systémová sklerodermie u 10leté dívky 10 min
Přestávka 10.30 – 11.00 hod.
2. ranní blok 11.00 – 12.30 hod.
VARIA II
Adamec O., Hradec Králové
Protrahovaný otok kloubu u dětského pacienta: diagnosticko-terapeutický postup z pohledu ortopeda 15 min
Dallos T. a kol., Bratislava
Pľúcna arteriálna hypertenzia pri systémovej JIA 10 min
Cebecauerová D. a kol., Praha
IgG4 asociovaná nemoc v dětském věku — umíme ji diagnostikovat? 10 min
Fingerhutová Š. a kol., Praha
Syndrom PFAPA — diagnostický a léčebný algoritmus 15 min
Kulatý stůl — diskuze:
Minulost, současnost a budoucnost dětské revmatologie  
Hoza J., Doležalová P., Košková E., Němcová D., Vargová V., Macků M., Dallos T. a všichni ostatní 30 min

Místo setkání

Hotel Zámeček Mikulov, K Vápence 6, Mikulov
Registrujte se prosím k aktivní účasti do 15. 2. 2017, k pasivní účasti do 7. 4. 2017 na adrese: registrace.grifart.cz, kód semináře „revmadeti17“ nebo na telefonu: +420 541 213 494.
Registrovat se zde

Registrační poplatek pro lékaře je 800 Kč při úhradě do 7. 4. 2017, poplatek na místě je 900 Kč. Registrační poplatek pro zdravotní sestry a fyzioterapeuty je 450 Kč.

Termín pro zaslání abstrakt (formát Word) v délce 1 800 znaků včetně mezer do 30. 3. 2017. Abstrakt prosím zašlete na adresu: revmadeti@grifart.cz.